fbpx

StromčekDomček.sk

Všeobecné obchodné podmienky

Prenajímateľ:

Dagmar Šmidáková, M. Rázusa 50, Prievidza, 971 01

IČO – 55309453

Rezervácia termínu

Rezervácie termínov prebiehajú na stránkach www.stromcekdomcek.sk

Cena

Cena prenájmu je uvedená pri vybranom pobyte.

Spôsob platby

Platba bankovým prevodom

Po odoslaní rezervácie dostane kupujúci e-mail s faktúrou, ktorú je potrebné uhradiť s prideleným variabilným symbolom do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre.

Číslo účtu: SK51 8330 0000 0022 0249 8053

Garancia rezervácie

Po prijatí platby na účet bude zákazníkovi odoslaný potvrdzujúci e-mail. V prípade, že zákazník faktúru neuhradí do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, bude jeho rezervácia zrušená a termín sa uvoľní.

Podmienky prenájmu

Check-in / Check-out

Check-in je možný od 14:00 hod. Check-out je do 11:00 hod.

Dodacie a platobné podmienky

Prenajímateľ sa zaväzuje:

            Vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad

            Umožniť užívať priestory domu na strome počas celej doby pobytu

Nájomca sa zaväzuje:

            Uhradiť faktúru za prenájom domu na strome

            Dodržiavať bezpečnosť a bezpečnostné pokyny a podpísať Prehlásenie o dodržiavaní bezpečnostných pokynov pri používaní vyhliadkového posedu Stromčekdomček    

Deti

Vstup detí na prenajímaný dom na strome je dovolený v sprievode dospelej alebo inej osoby, ktorá za dieťa týmto preberá zodpovednosť.

Domáce zvieratá

Domáce zvieratá majú vstup na dom na strome zakázaný.

Počet osôb

Prenajímaný dom na strome je určený pre štyri osoby.

Storno podmienky

22 dní a viac pred príchodom

Ak je rezervácia zrušená 22 dní a viac pred príchodom, garantujeme vrátenie 100% prijatej platby,

alebo

možnosť zmeniť termín rezervácie v rámci aktuálnej sezóny podľa aktuálnej obsadenosti.

21 – 8 dní pred príchodom

Ak je rezervácia zrušená 21 – 8 dní pred príchodom, účtujeme storno vo výške 50% prijatej platby,

alebo

možnosť zmeniť termín rezervácie v rámci aktuálnej sezóny podľa aktuálnej obsadenosti.

7 dní a menej pred príchodom

Ak je rezervácia zrušená 7 dní a menej pred príchodom, účtujeme storno vo výške 100% prijatej platby

a

zmena pôvodnej rezervácie termínu už nie je možná.

V tomto prípade je však možné urobiť novú rezerváciu v rámci akejkoľvek následujúcej sezóny, a to s 50% zľavou z aktuálnej ceny.

sk_SKSlovak